Програма

BUILDING INNOVATION FORUM - 2017
28 септември 2017, Sofia Event Center | http://buildinginnovation.bg
 
Програма
 

9:00 - 9:30 Регистрация

9:30 - 11:00 Панел 1: Търговски сгради
- Тенденции в проектирането и редизайна на съвременни търговски центрове
- Интериорни решения за по-атрактивни търговски зони. Придаване на дългосрочна стойност на актива чрез използване на качествени материали
 
Д-р Кьоксал Акоглу, член на борда на директорите на Гаранти Коза България
Арх. Александър Дау, управител, Stephen George International
Арх. Илиан Илиев, управител, Планинг
Арх. Георги Стоянов, управител АДС "Геник архитектс" ЕООД
Антон Иванов, управител, Силико
Павел Мариников, директор Бизнес развитие, Веолия Енерджи Сълюшънс България 
Радослава Радева, мениджър направление "Сгради", Шнайдер електрик България 
Инж. Юлий Армянов, управител “ТАНГРА - АВ“  ООД
Модератор: Христо Николов, отговорен редактор "Недвижими имоти и инвестиции", Градът Медиа Груп
 
11:00 - 12:30 Панел 2: Хотели
- Актуални проекти 2017
- Предизвикателства при проектирането на градски и ваканционни хотели. Системи и решения за модерни хотелски сгради – тенденции и иновации
 
Арх. Цветан Петров, управител, Иво Петров Архитекти
Арх. Радомир Серафимов, управител, Ателие Серафимов Архитекти
Арх. Чавдар Георгиев, водещ проектант, Георгиев Дизайн Студио 
Арх. Павел Иванов, съдружник, Арт Ню Вижън
Арх. Светослава Коларова, Албена Дизайн
Велин Лечев, мениджър продажби и бизнес развитие за България на партньора на Новател – Calirom
Aрх. Александър Бояджиев, експерт развитие дизайнерска програма, Идеал Стандарт
Стефан Дянков, мениджър проектен бизнес, Идеал Стандарт
Инж. Антоанета Котева, мениджър ключови клиенти, Siemens България, направление Сградни технологии 
Модератор: Николай Тодоров, отговорен редактор, "Сгради и архитектура", Градът Медиа Груп

12:30 – 13:30 Обяд
 
13:30-15:00 Панел 3: Социални сгради (болници, училища, библиотеки)
-Актуални проекти 2017 - концепции, проекти, реализации
-Болници:Как да постигнем баланс между желания архитектурен облик и строгите нормативни изисквания, свързани с проектирането и реализацията на лечебни заведения, специфични изисквания и стандарти при подбора на материали и системи
-Училища:Базови елементи при планиране на образователна сграда – локация и достъп, среда, функционални зони и съоръжения, капацитет. Функционални зони и съоръжения, ключови за успешния и съвременен образователен процес.
 
Арх. Николай Трайков, мениджър проекти, Фондация „Америка за България”
Арх. Калин Диков, управител, Елит Студио
Арх. Атанас Панов, управител, ЛП Консулт
Арх. Димчо Тилев, управител, Тилев Архитекти 
Aрх. Александър Минчев, A.M. Project
Арх. Ирген Саляниуправляващ партньор в Аrchitects for Urbanity, Rotterdam
Арх. Марина Кунавиуправляващ партньор в Аrchitects for Urbanity, Rotterdam
Арх. Даниела Иванова-Узунова, ръководител развойна дейност, Кнауф България
Арх. Христо Генчев, създател на kojto.com
Модератор: Йоана Иванова, отдел Маркетинг, Градът Медиа Груп
 
15:00 – 16:00 Панел 4: Спортни съоръжения
-Актуални проекти 2017 – концепции, финансиране, реализации
-Съвременни модели за проектиране и изграждане на спортна инфраструктура
-Създаване на функционални, комфортни, безопасни и енергийно-ефективни спортни съоръжения чрез прилагане на интелигентни сградни решения и системи.
 
Арх. Ивайло Петков, управител, ДЕСЕТ Архитекти
Доц. д-р арх. Валери Иванов, управител, АТЕК-ВД
Aрх. Калоян Марков Колев, водещ проектант, АТЕК-ВД
Aрх.Галина Шепелева, АТЕК-ВД
Йордан Георгиев, мениджър продажби, Garitage investment management
Инж. Константин Йовчев, ръководител проект, Джи Пи Груп АД
Модератор: Иван Лилов, мениджър "Анализи и проучвания", PDS

*Организаторите запазват правото си да променят програмата
 
 

 

Със съдействието на:

Research & database платформа:

Партньори: