Building innovation forum __ 2017

BUILDING INNOVATION FORUM 2017 ще направи преглед на пет актуални сградни сегмента, в които се наблюдава инвестиционна и строителна активност. Водещи професионалисти, свързани с мащабните инвестиционни проекти в сектора ще споделят тенденции при планирането, проектирането и строителството на спортни съоръжения, образователни сгради, болници и хотели и предизвикателствата при реконструкцията на търговски сгради. 

Търговски сгради
- Тенденции в проектирането и редизайна на съвременни търговски центрове
- Интериорни решения за по-атрактивни търговски зони. Придаване на дългосрочна стойност на актива чрез използване на качествени материали
 
Хотели
- Актуални проекти 2017
- Предизвикателства при проектирането на градски и ваканционни хотели. Системи и решения за модерни хотелски сгради – тенденции и иновации
 
Социални сгради (болници, училища, библиотеки)
-Актуални проекти 2017 - концепции, проекти, реализации
-Болници:Как да постигнем баланс между желания архитектурен облик и строгите нормативни изисквания, свързани с проектирането и реализацията на лечебни заведения, специфични изисквания и стандарти при подбора на материали и системи
-Училища:Базови елементи при планиране на образователна сграда – локация и достъп, среда, функционални зони и съоръжения, капацитет. Функционални зони и съоръжения, ключови за успешния и съвременен образователен процес.
 
 Спортни съоръжения
-Актуални проекти 2017 – концепции, финансиране, реализации
-Съвременни модели за проектиране и изграждане на спортна инфраструктура
-Създаване на функционални, комфортни, безопасни и енергийно-ефективни спортни съоръжения чрез прилагане на интелигентни сградни решения и системи.
 

Със съдействието на:

Research & database платформа:

Партньори: